O inițiativă  
pentru susținerea viticulturii românești